Örnek Cami Projesi

1)TAPU, KROKİ VE X-Y KOORDİNATLARI:Tapu dairesinden arsaya ait yeni tarihli tapu kayıt örneği , kadastro krokisi ve  arsanın x-y koordinatları alınacaktır. Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.  
2)  İMAR DURUMU: Cami belediye imar hudutları içinde yapılacak ise  Belediye’den imar durumu  alınacaktır. İmar durumunda; “caminin yoldan ve çevre arsalardan uzaklıkları  ve arsanın kuzey yönü ” belirtilecektir.
3)Cami derneği yetkilileri tarafından ;belediyeden alınan bu imar durumu üzerinde   Caminin, şadırvanın,  wc'nin  ve cenaze namazı  kılma mahallinin  arsanın neresinde olacağı, bu tesislerin arsada  hangi yere oturacağı kabaca kroki olarak  işaretlenecektir.  
Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi gerekir.
4)ARSANIN VE ARSADA CAMİ YAPILACAK BÖLÜMÜN KÖŞE KOTLARI:          Serbest çalışan tapu kadastro mühendisi, teknikeri veya tapu kadastro müdürlüğü elemanları tarafından “plankoteyani; arsanın ve arsada cami yapılacak bölümün   köşe noktalarının kotları” belirlenecektir.  Şayet cami yapılacak arsanın bitişiğinden geçen yollarda veya arsanın kendi içinde bariz kot değişiklikleri var ise, bu kırılma noktalarının kotları da tespit edilecektir. Bu plankotenin  ve aplikasyon krokisinin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.
5)CAMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ: Cami derneği yetkilileri tarafından yapılacak caminin cemaat kapasitesiveya caminin ebatları belirtilecektir.
7) MÜŞTEMİLATLAR: Cami derneği yetkilileri tarafından  cami kompleksi içinde yer alması istenilen: şadırvan, WC, Morg, Çeşme, Gasilhane,    Kur’an kursu vs. gibi eklenti ve müştemilatlardan hangilerinin yer almasının istendiği belirtilecektir.
8) ARSANIN FOTOĞRAFLARI:Cami yapılacak arsanın birkaç yönden fotoğrafları çekilecek ve bu fotoğraflar email yolu yada cd ortamında aşağıda belirdiğimiz adresimize yada email adresimize  iletilecektir.
9) HANGİ PROJELERİN HAZIRLANMASI GEREKTİĞİ : Belediye imar işleri müdürlüğünden inşaat ruhsatı alabilmek için; camiye ait mimari, statik , elektrik tesisatı,  sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı projelerinden hangilerinin gerekliği olduğu öğrenilecektir.
10)ARSAYA AİT ZEMİN  EDÜT RAPORU:  Jeoloji mühendisi tarafından cami yapılacak arsaya ait zemin etüt raporuhazırlanacak . Hazırlanmış olan bu rapor aşağıdaki adresimiz vasıtasıyla bize gönderilecektir.
Linkler
  • Proje: Merkez Camii
  • Yer: Çorum Alaca / Höyük
  • Müşteri: Diyanet İşleri
  • Tarih: 2015
  • Bedel : 500.000 $